Lämmössä, vedessä ja ilmassa olemme elementissämme.

HeLVIn toiminnan tavoitteena on talotekniikan laadun parantaminen niin uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa kuin rakennusten ylläpidossa. Tämä tehtävä onnistuu parhaiten laajan jäsenkunnan tuella. HeLVI haluaa vahvistaa toimintaansa pääkaupunkiseudulla myös Sinun ammattitaidollasi.
pisara
  • Yhdistys perustettiin 1930 - siis ylli 90 vuotta LVI-alan osaamista
  • Jäseniä oli vuoden 2021 alussa 740
  • HeLVI ry. kuuluu valtakunnalliseen Suomen LVI-liittoon
  • Suomen LVI-liittoon kuuluu 30 paikallista jäsenyhdistystä
  • Suomen LVI-liitossa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä
  • Suomen LVI-liitossa on 58 LVI-alalla toimivaa yritystä yhteistoimintajäseninä
 

Mikä HeLVI on?

Helsingin seudun LVI-yhdistys eli HeLVI ry toimii lämpö-, vesi- ja ilmastointialan työntekijöiden ammatillisena yhdyssiteenä. HeLVI ry edistää toiminnallaan jäsentensä ammattitaitoa sekä reagoi nopeasti LVI-alan kehitykseen. Helvi on LVI-alan ammattilaisten ja osaajien yhdistys, jonka kautta jokaisen LVI-alan henkilön on mahdollisuus kuulua valtakunnalliseen osaajaverkostoon.

yhdistys

Aktiivinen HeLVI ry

HeLVI toimii jäsentensä ammattitaidoin edistämiseksi ja toimivan kontaktiverkoston luomiseksi. Yhdistys järjestää säännöllisesti LVI-alan asiantuntijoiden johdolla keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia. HeLVI harjoittaa koulutus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä muita tapahtumia, jotka ovat suunniteltu jäsenistön ammatillisen edun mukaisiksi. Myös opiskelijayhteistyö ja monet vapaa-ajan tilaisuudet kuuluvat HeLVIn toimenkuvaan. 

viisas putkimies

HeLVI ry - osaajien yhdistys

HeLVi tarjoaa jokaiselle LVI-alan ammattilaiselle ja osaajalle ympäristön kehittää omaa ammattitaitoaan, laajentaa kontaktipiiriään, hakea uusia virikkeitä ja olla aktiivinen oman ammattikuntansa muiden osaajien kanssa. Yhdistyksen toimintaan sopivat kaikki LVI-alan ihmiset, monipuolisesti ammattikunnan jokaiselta alueelta, ketään pois rajaamatta. Jokainen LVI-alan opiskelija ja työntekijä on tervetullut ja sopiva HeLVIn toimintaan.